Жешко видеа со над 50 и под 100

Објаснување за Коронавирусот и што треба да правите

Објаснување за Коронавирусот и што треба да правите

  • Интересно

Во Декември 2019 година, кинеските власти го известија светот дека вирусот се шири низ нивните заедници. Во следните месеци почнува да се шири и во други земји, со случаи што двојно се зголемуваат за неколку дена. Овој вирус е „Тежок акутен респи...

Види